487 miljoner Axfoods kvartalsvinst

By on 9 augusti 2017
21432729-hemkop

En vinst i nivå med förväntningarna men ändå strax under.
Det handlar om Axfoods andra kvartal 2017 där analytiker talar om en ”besvikelse” men Axfoods koncernchef om ”en genomgående stark försäljning”.

Det är som det ska vara och brukar vara med andra ord.
Axfood redovisar en försäljning på 11 925 miljoner kr under året vilket är något mer än marknadsanalytikerna skådat i kaffesumpen där de vaskat fram prognosen 11 794 miljoner kr.
Vinsten för Axfood blir 487 miljoner kr mot analytikernas förväntade 508 miljoner och de 21 miljonerna i differens får marknadsgurus att sätta ord som ”sämre än väntat” och ”besvikelse” i rubrikerna.

Butiksförsäljningen hos Axfood har gått bra och redovisar plus tio procent drygt vilket bland annat beror på att man köpt gränshandelskedjan Eurocash.
Men Willys har ökat med 6,7 procent och Hemköp med 3,7 procent i försäljning andra kvartalet så även de gamla kämparna levererar hos Axfood.

4,1 procent är rörelsemarginalen hos det Axfood som under 2017 hittills bland annat satsat mycket på e-handeln och nyförvärven Mat.se och Middagsfrid.
Det påpekar också vd och koncernchef Klas Balkow när han presenterar det första ”egna” kvartalsbokslutet sedan han blev vd.

– Axfood hade under andra kvartalet en genomgående stark försäljning med en bra tillväxt, sammanfattar Klas Balkow.
– Aktivitetsnivån var hög genom integreringen av de nyförvärvade bolagen och våra övriga framtidssatsningar, konstaterar han.
– Koncernens rörelseresultat var i linje med föregående år och vår helårsprognos.

Klas Balkow pekar också på de stora satsningar som Axfood gjort och gör och som naturligtvis påverkar det ekonomiska utfallet på kort och lång sikt – om än i olika riktningar.
– Vi har integrerat gränshandelskedjan Eurocash och börjat skapa effektiva processer med vår nya kedja. Samtidigt kompletterade vi vår onlineverksamhet med förvärvet av matkasseföretaget Middagsfrid, som nu är en del av Mat.se, och fortsatte satsningarna på våra digitala erbjudanden.

Satsningarna ska fortsätta på hög nivå inom Axfood, lovar Klas Balkow.
– Vi fortsätter att stärka respektive bolags position på marknaden med en hög aktiviets- och investeringsnivå.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *