fbpx
Vi vill ut och träffa våra läsare! Har du några nyheter? Händer det något roligt i er butik? Kontakta redaktionen@butikstrender.se . Tjipp!

Så kan städerna stötta handeln

By on 23 May 2018

Handeln håller städerna levande.
Men städerna måste agera för att hålla handeln levande.
Allt enligt Svensk handels framtidsspaningar.

Svensk handel landade nyligen rapporten där det spås att e-handeln kommer att stå för en tredjedel av all detaljhandeln redan om sju år, 2025.
Men den fysiska handeln kommer inte att dö utan har goda möjligheter, hävdar Svensk handel.

Det kräver dock att politiker och fastighetsägare liksom handeln har en tydlig strategi för hur man ska agera framöver.
– Den intensiva konkurrens som råder i handeln gör att allt fler butiker ser över sina butiksnät. Olönsamma affärer stänger och antalet kvadratmeter dras i vissa fall ned, konstaterar Svensk handel i ett pressmeddelande.
– Samtidigt expanderar många företag med nya butiker. Helt nya affärskoncept tar plats på den svenska marknaden. Även e-handlare ser betydelsen av att ha fysiska butiker, resonerar man vidare.

Man hoppas nu att politiker och övriga ska följa de rekommendationer man kommer med.
Dit hör att specialistkunskap kring handeln ska tillföras i kommunerna, knutna till samhällsplaneringen.
Varje kommun bör ta fram en strategi för sin handel och föra en dialog med alla aktörer, menar man.

Svensk handel anser också att affärs- och hyresmodeller bör ses över.
– Kostnadstrycket på butikerna är stort och konkurrensen tuff. Flexibilitet gällande läge, lokalstorlek och hyreskontrakt efterfrågas så att både små och stora aktörer får förutsättningar att kunna experimentera mer med nya idéer och affärskoncept, skriver Svensk Handel.

Följer man de här linjerna och andra i en klok strategi får vi en hållbar stadsutveckling och en levande handel även när e-handeln tar för sig, tror man.
– Handeln är en av få näringar som påverkar och berör alla aktörer i ett samhälle. Med rätt förutsättningar kan handeln bidra till att skapa en levande stad och leverera jobb och den service som efterfrågas, säger Mats Hedenström, näringspolitisk chef på Svensk Handel.

Butikstrender

Din säkrast källa till fakta om branschen, registrera dig här för dagligt nyhetsbrev – som en minitidning varje dag.