Så lyckas ni med CSR-arbete – ta samhällsansvar

By on 4 February 2015
8493753357_7d5aef6803

Visst är det viktigt att göra ett gott intryck hos sina kunder. Men bakom fasaden behöver det finnas ett genuint innehåll för att affärerna ska fungera i längden. Inte minst om man vill stå sig i konkurrensen. Ett sätt att utvecklas och stärka kundrelationerna, och samtidigt åstadkomma viktiga samhällsförändringar, är att engagera sig i CSR-arbete. Alltså att ta in aspekten “hållbarhet” i sin affärsverksamhet. Och det är en win-win – bidra till en bättre värld, så kan ni tjäna mera pengar.

Man kan lätt få en bild av att man måste vara snål och sträv för att kunna tjäna pengar, ungefär som Joakim von Anka. Men faktum är att ett passionerat arbete för att bidra till en bättre värld, i stort och smått, är en viktig ingrediens till att göra goda affärer. Inte minst med tanke på trenden kring att konsumenterna blir allt mer medvetna – och kräsna i sina konsumtionsmönster. De låter sig inte lätt tjusas av fina budskap, utan vill se att det finns ett uppriktigt engagemang kring olika samhällsfrågor bakom de smickrande orden. Både vad gäller människors, djurs och naturens väl och ve. Kunderna vill se att butiker bedriver en hållbar verksamhet – som tänker längre än näsan räcker

Det är alltså ingen dålig idé att investera tid och energi i arbete kring Corporate Social Responsibility – CSR – det att som företag ta ett samhällsansvar i sin verksamhet. Genom insatserna för vår planet och alla som lever på den, får man stoltare, duktigare och mer engagerad personal. Samtidigt som kunderna blir nöjdare. Arbeta uppriktigt med hållbarhet – så vinner ni i längden

Expertråd från Svensk Handel

Organisationen Svensk Handels näringspolitiska expert inom hållbar handel och CSR, Maria Sandow, kan ge många goda råd till alla som vill arbeta med hållbarhetsfrågor. Hon redogör vad som omfattas av CSR och varför man ska arbeta med socialt ansvar:

– CSR, företagens sociala ansvar, kan ha lite olika betydelser. I USA handlar det oftast om välgörenhet, samarbeten med olika ideella organisationer som jobbar för ett bättre samhälle. Här i Sverige har det främst handlat om att få koll på sociala och etiska frågor i samband tillverkning och import. Med den ökande globaliseringen har tillverkning flyttat allt längre bort, och med det fick vi en debatt kring barnarbete, förgiftade vattendrag och låga löner. Att ställa utökade krav på leverantörer och tillverkare i så kallade uppförandekoder har blivit vanligare på 2000-talet. Nu har ju klimatfrågan vuxit och CSR ingår i tänket kring långsiktig hållbarhet: Hur vi ska få jordens resurser att räcka till alla? Om vi även lyckas förbättra förhållandena etiskt och miljömässigt i Asien, så minskar det samtidigt fotavtrycket av vår konsumtion. Trenden går mot att granska ännu längrebakåt i kedjan – underleverantörer, transporter och råvaruproduktion.

– Det är alltid både lämpligt och effektivt att bedriva arbete kring hållbarhet och socialt ansvar. De företag som arbetar med CSR för att få koll på sin produktion etiskt och socialt brukar ofta peka på att det blir en win-win. Det går inte över en natt, men samarbetet med leverantörerna leder till att leverantörerna får nöjdare anställda, kvaliteten på produkterna förbättras och leveranssäkerheten ökar. Tar vi CSR i bemärkelsen att engagera sig i sociala projekt så ger de också ett mervärde. Ju mer långsiktigt man arbetar, och ju bättreman kan koppla sitt CSR-arbete till den egna verksamheten, desto bättre resultat, förklarar hon.

Det gäller dock att planera insatserna väl och ta en sak i sänder.

– Försök inte göra allt på en gång. Börja med “lågt hängande frukter”, saker som är hyfsat enkla att åtgärda. Det är mer tillfredsställande att ha en långsiktig plan med åtgärder där man kan bocka av ett antal per år.

– Det är viktigt att ledningen prioriterar arbetet och att inköpare är engagerade. Lägsta pris är inte allenarådande om man vill förbättra sortimetet och relationerna med leverantörerna. Att planera inköp noggrant är också viktigt, eftersom sena order och krav på snabb leverans ofta kan vara det som orsakar problem med övertidsarbete och kvalitetsbrister, om man arbetar med utländska leverantörer och uppförandekoder, fortsätter Maria Sandow.

Några goda exempel hon pekar ut är Axfood och Ica, som lägger mycket resurser på att arbeta målmedvetet med hållbarhetsfrågor. Och uppstickaren Barista, kaffekedjan med hjärtat på rätta stället.

– Jag kan också tycka att det är modigt att som handlare ta ställning och välja att exempelvis bara sälja eko-bananer, rättvisemärkt kaffe, svenskt griskött eller avstå från att sälja tobak. Enligt en global undersökning bland unga säger 48 procent att de tycker att de påverkar mer genom att shoppa från “rätt” företag än genom att rösta i fria val! Konsumentmakten är viktig och på stark frammarsch, inte minst tack vare sociala medier – att handla av företag som man sympatiserar med, eller att inte köpa från företag man inte gillar, tror jag kommer att bli vanligare, avslutar hon uppmuntrande.

 

Reporter: Ebba Persson

Butikstrender

Din säkrast källa till fakta om branschen, registrera dig här för dagligt nyhetsbrev – som en minitidning varje dag.