fbpx
Vi vill ut och träffa våra läsare! Har du några nyheter? Händer det något roligt i er butik? Kontakta redaktionen@butikstrender.se . Tjipp!

Så ska matsvinnet halveras

By on 25 June 2018

Tre statliga verk har nu lämnat en nationell handlingsplan mot matsvinn till regeringen.
Ambitionen är att halvera det totala matsvinnet till år 2030.

”Fler gör mer” är rubriken på den nationella handlingsplan som Livsmedelsverket, Naturvårdsverket och Jordbruksverket nu gemensamt lämnat till regeringen.
Initiativet till planen togs under 2017 och planen berör hela livsmedelskedjan.

Man har slagit fast ett nationellt mål att halvera det totala matsvinnet i Sverige till år 2030.
För det behöver fyra centrala punkter lyftas, enligt de tre verken.

Ett nationellt mål behövs för att ge alla verksamheter en klar styrning av insatserna.
Samarbetet mellan alla parter i livsmedelskedjan behöver utvecklas, anser man.

Vidare menar man att konsumenterna behöver förändra sitt beteende och sluta kasta mat som går att äta.
Slutligen behövs forskning och innovation för att  minska matsvinnet inom alla delar av livsmedelskedjan.

– Titeln “Fler gör mer” speglar att det pågår många bra insatser i Sverige i dag, men att vi behöver göra mycket mer för att verkligen nå fram till målet om att halvera matsvinnet till 2030. Något som Sverige åtagit sig inom det globala arbetet med Agenda 2030, säger Annica Sohlström, generaldirektör Livsmedelsverket, i en kommentar.

– Vi behöver växla upp vårt arbete för att minska matsvinnet, det är ett oerhört slöseri med resurser. Med handlingsplanen har vi nu ett mycket bra underlag för hur vi kan gå vidare, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht, som tillsammans med miljöminister Karolina Skog tagit emot handlingsplanen.

Butikstrender

Din säkrast källa till fakta om branschen, registrera dig här för dagligt nyhetsbrev – som en minitidning varje dag.