Share on facebook
Share on linkedin
Share on email

Så ska nya livsmedelsjobb skapas

Livsmedelskedjan ska växa. Exporten ska öka.
Då skapas också nya jobb.
Nu ska de inblandade parterna lyfta frågan på allvar.

Det finns en nationell livsmedelsstrategi för Sverige som fastslår att livsmedelskedjan ska växa och att livsmedelsexporten ska öka.
Livsmedelsindustrin är redan idag Sveriges fjärde största industrisektor och Livsmedelsföretagen har målet att fördubbla livsmedelsexporten – till 100 miljarder kr årligen – till år 2025.

Nu ska ett nytt projekt kartlägga var behoven av nya jobb finns inom jordbruk, trädgårdsnäring och livsmedelsförädling.
Livsmedelsföretagen, LRF, Hushållningssällskapet, Arbetsförmedlingen, Bemanningsföretagen och SLA Arbetsgivarna ska gemensamt kartlägga behoven. Samtidigt ska man se var utbildningsinsatser kommer att behövas.

– Livsmedelsstrategin innebär att råvaruproduktionen och livsmedelsförädlingen ska växa, då ökar också behovet av personal med rätt kompetens, skriver LRF:s vice vd Anders Holmestig och Livsmedelsföretagarnas tf vd Anders Canemyr i ett gemensamt uttalande.
– Tillsammans med Arbetsförmedlingen ska vi förbättra möjligheterna för företagen att hitta rätt arbetskraft.

SENASTE NYHETERNA

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

NYHETSBREV.

- FEM snabba
- Varje vardag
- Vid lunch