Så tar du över (om du är värmlänning)

Vill du ta makten över din matbutik?
Enkelt.
Men det kräver förstås att du är värmlänning och en av 160 000 medlemmar i Coop där…

Coop Värmland ägs av 160 000 medlemmar och nu tar man ett nytt grepp för att få dem att inse att de som ägare egentligen kan styra verksamheten.
Coop Värmland annonser efter kandidater till styrelse, föreningsstämma och valberedning och hoppas hitta nya intresserade.

Ami Hansson Cooper är sammankallande i Coop Värmlands valberedning och säger till nwt.se att annonserna efter ”frivilliga” är ett sätt att involvera medlemmarna.
– Målet är framför allt att sprida kunskapen om att vi är en medlemsorganisation. Alla de 160 000 medlemmarna vi har i Värmland, Karlskoga och Degerfors ska veta att det är deras rättighet att vara med och påverka i den mån de känner att de vill. Till exempel i form av att nominera kandidater till styrelseposter, till valberedningen och som ägarombud, säger hon.

De som är medlemmar men inte anställda i Coop Värmland är valbara till uppdragen.
Och ja, det går alldeles utmärkt att föreslå sig själv om nu ingen annan kommer på den strålande idén…