Säljer mer och tjänar mer

Rusta går som tåget.
De aktuella siffror som nu redovisar talar om rekordartad försäljning.
Dessutom stiger vinsten för koncernen.

Rusta har ett brutet räkenskapsår och det räkenskapsår vi nu är inne i inleddes 1 maj.
Under de fem första månaderna av det året har Rustas försäljning ökat med 14,0 procent vilket är kraftigt mycket mer än jämförbara enheter vilka redovisar 8,7 procent för samma period.

Och det är inte bara försäljningen som stiger för Rusta.
Det gör även vinsten som utan redovisade siffror ändå får bekräftelse om en högre marginal.

Nu har Rusta även köpt en finsk lågpriskedja, Hong Kong.
Det köpet gjordes precis vid det nya räkenskapsårets början och med den enheten inräknad är prognosen att Rusta kommer att ha en försäljning kring sju miljarder kr när det här räkenskapsåret avslutas 30 april 2019.