Satsar 120 miljoner i Kungsbacka

Ägaren till Hede outlet i Kungsbacka satsar nu drygt 300 miljoner kr på att bygga ut i Kungsbacka samt i sina två andra outletområden i Europa. 
Det innebär satsningar i Polen, Spanien och svenska Kungsbacka. 

Sent på våren 2015 köpte ett joint venture med bolaget Hammerson i spetsen Hede fashion outlet i Kungsbacka, tidigare med namnet Freeport.
I detta joint venture ingår även APG, Meyer Bergman och Value retail.

Nu meddelar bolaget, Via outlets, att man satsar 29 miljoner euro, cirka 316 miljoner svenska kronor, på utbyggnad av sina tre europeiska outlets.
För Kungsbackas del blir det en rejäl satsning med en prislapp på drygt 120 miljoner kr.

Utbyggnaden ska stå klar i oktober 2019 och Hede fashion outlet ska då ha vuxit med 2 700 kvadratmeter och totalt omsluta 19 000 dylika.
Det innebär också att man räknar med att öka antalet butiker på området från dagens 60 till 75.

I Spanien ligger Via outlets enhet i Sevilla och i Polen är platsen Wroclaw.
Via outlets köpte Kungsbacka-outleten av Carlyle och för Hammersons del var det första investeringen i Sverige.