fbpx
Vi vill ut och träffa våra läsare! Har du några nyheter? Händer det något roligt i er butik? Kontakta redaktionen@butikstrender.se . Tjipp!

Ska bli koldioxidneutrala

By on 11 April 2019

Det är en sak att vi ska minska flygandet.
Pilotprojekt behöver vi i vilket fall.
Nu ska ett nytt sådant hos Valio bidra till att växla upp hållbarhetsarbetet.

De senaste årens ökade kunskap om jordbrukets klimatpåverkan har gjort att Valio växlat upp sitt hållbarhetsarbete, skriver koncernen i en pressrelease idag.
Nu inleder man ett pilotprojekt i kolbindande jordbruk i samarbete med 70 bönder.
Förhoppningen är att ställa om marker och betesodlingar till mer effektiva kolsänkor för att minska klimatpåverkan från mjölkproduktionen.

Kolbindande jordbruk är en metod som innebär att man genom exempelvis växelvis odling, ökad artrikedom och förlängd växtsäsong kan öka upptagningen av koldioxid i marken.
Odlingstekniken gör att markerna bättre kan ta upp koldioxiden från atmosfären och det totala utsläppet från jordbruket minskar.

Valios mål är att ställa om till en helt koldioxidneutral mjölkproduktion. Som en del i det arbetet inleder koncernen nu ett pilotprojekt med sina bönder där de tillsammans med miljöorganisationen Baltic Sea Action Group utbildar i kolbindande jordbruk.
Utbildningen drar igång 16 april och intresset för att delta har varit stort, 70 bönder kommer att ingå i projektet.
– Jag tycker det är otroligt viktigt att Valio tar en aktiv roll i miljödebatten eftersom företaget har en bra bild av utmaningarna. Vi bönder måste veta vad det är vi gör, och varför. Ett väl genomfört grundarbete tar oss långt. Genom utbildningen kommer vi ha tillgång till fler kolbindande jordbruksmetoder”, säger Heikki Salomaa, Valio-bonde i Orivesi, Finland (bilden).

Butikstrender

Din säkrast källa till fakta om branschen, registrera dig här för dagligt nyhetsbrev – som en minitidning varje dag.