Skärpta straff för matfusk

By on 26 December 2017

Regeringen föreslår en lagändring som innebär skärpta straff för matfusk.
Straffen för allvarliga brott på området höjs till att bli en straffskala från böter till fängelse i högst två år.

Regeringen lämnade, så här dagarna innan jul, förslaget om skärpning av straffen i livsmedelslagen och lagen om foder och animaliska biprodukter till lagrådet.
Lagrådet ska nu granska propositionen som sedan går till riksdagen för beslut.

– Vi har sett flera exempel på matfusk i Sverige, till exempel felaktiga datummärkningar och importerat kött salufört som svenskt ekologiskt kött, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht i en kommentar till det nya lagförslaget.
– Det är väldigt allvarligt eftersom det kan få stora konsekvenser för människor. Det här måste vi sätta stopp för och därför tar vi nu hårdare tag mot matfusket.

I nu gällande lag finns inte annat än böter som straff för matfusk. Men eftersom matfusk kan få allvarliga konsekvenser vill regeringen nu höja straffvärdet vid brott på området.

Mindre allvarliga överträdelser som missar av administrativ karaktär kan rendera en sanktionsavgift på 1 000 till 100 000 kr, enligt förslaget.
I övrigt kan man dömas till böter men i fortsättningen även till fängelse, maximalt två år, vid allvarliga former av matfusk, enligt lagförslaget.
Tanken är att den nya uppdaterade lagen ska träda i kraft 1 januari 2019.

– Matfusk är oacceptabelt, det skadar det svenska varumärket och förtroendet för svenska livsmedel, säger Sven-Erik Bucht.
– Svensk mat står för låg antibiotikaanvändning, gott djurskydd och säkra livsmedel. Konsumenterna måste kunna lita på detta.

Butikstrender

Din säkrast källa till fakta om branschen, registrera dig här för dagligt nyhetsbrev – som en minitidning varje dag.