fbpx
Vi vill ut och träffa våra läsare! Har du några nyheter? Händer det något roligt i er butik? Kontakta redaktionen@butikstrender.se . Tjipp!

Sommartider nej, nej?

By on 16 May 2019

Sommartider hej hej, sjunger Gyllene tider.
Sommartider nej nej, är mer av melodin i dagligvaruhandeln.
Där avtar framtidstron inför sommaren.

När Svensk handel publicerar maj månads handelsbarometer visar den på en sjunkande framtidstro just nu både i butiks- och i e-handeln.
Man har minskade förväntningar på den framtida försäljningen.

Sommarhandeln står för dörren och i Svensk handels barometer visar det sig i att dagligvaruhandlarnas optimism ökar något medan sällanköpsvaruhandlarnas tro på utvecklingen är mer återhållen.
– Sommarhandeln brukar innebära goda tider för dagligvaruhandeln. Grillen plockas fram och ljumma sommarkvällar gör att vi unnar oss lite extra god mat på tallriken. E-handeln brukar däremot gå svagare under sommaren när fler vill vara ute i solen, säger Karin Johansson, vd för Svensk handel (bilden).

Maj månads Handelsbarometer visar att e-handlarnas tro på framtida försäljning och antalet anställda sjunker. Det vägs upp av att utsikterna för framtida lönsamheten återhämtar sig. Den sammanfattande Framtidsindikatorn för e-handeln minskar med 3,3 enheter och landar på 105,5.

Sällanköpsvaruhandlarnas tro på framtida försäljning och lönsamhet faller. Det gör att Framtidsindikatorn för butikshandeln som helhet minskar med 4,2 enheter, till 95,8.
Framtidsindikatorn för butikshandeln ligger återigen en bit under den neutrala nivån på 100, efter förra månadens uppgång.

– Vi står mitt i en digital omställning som innebär hård konkurrens och pressade priser för svenska sällanköpshandeln. Våra politiker måste på allvar fundera på hur de kan verka för att vi ska kunna behålla ett rikt och varierat utbud av butiker i hela Sverige. Det går inte att ta handeln som vi känner den idag för given, säger Karin Johansson.

I maj månads Handelsbarometer ökar framtidstron i dagligvaruhandeln med 0,9 enheter samtidigt som sällanköpsvaruhandeln backar med 9,2 enheter.

Butikstrender

Din säkrast källa till fakta om branschen, registrera dig här för dagligt nyhetsbrev – som en minitidning varje dag.