Stolthet på jobbet = bättre resultat

Det märks om en organisation är stolt eller inte.
Det påverkar i sin tur resultatet.
Allt enligt nya boken ”Stolthet som strategi”.

Kroppshållningen hos medarbetarna, bemötandet av kunderna, klimatet på arbetsplatsen.
Det finns många sätt att märka om en organisation är stolt eller ej, säger författarna Caroline Stenbacka Nordström och Elin Alsiok.

Tillsammans har de skrivit boken ”Stolthet som strategi”.
– En stolt organisation signalerar framgång, säger Caroline Stenbacka Nordström.

Stolthet på arbetsplatsen är alltså en viktig katalysator för framgång.
”Finns stoltheten där – eller inte?” Svaret på den frågan får, menar författarna, stora konsekvenser för förmågan att nå målen och uppfylla sina löften.

I bokens första del beskrivs stoltheten och dess betydelse för medarbetarnas ansvarskänsla liksom för organisationens framgång och framtid.
I andra delen presenteras strategins metod – stolt bemötande – som går ut på att känna och uttrycka stolthet.

Caroline Stenbacka Nordström är ekonomie doktor med examen från Hanken Svenska handelshögskolan.
Elin Alsiok är filosofie magister med en bakgrund som internationell projektledare vid Norrbottens handelskammare.