Svag lönsamhet i tågtransporter

För fjärde året presenterar Transportstyrelsen sin årliga översikt över järnvägsmarknaden.
Sammanfattningen?
Efterfrågan ökar men lönsamheten är dålig.

Den dåliga lönsamheten gäller alltså transportföretagen.
Det blir alltmer eftertraktat – inte minst av miljöskäl – att nyttja järnväg för transporter men lönsamheten är dålig för transportföretagen, menar myndigheten i den årliga översikten.

Det blir med andra ord positiva och negativa aspekter som Transportstyrelsen redovisar.
Efterfrågan ökade kraftigt på godstransporter – men lönsamheten är svag beroende på höga fasta kostnader och tuff konkurrens.

– Få företag har möjlighet att satsa när lönsamheten hänger på en skör tråd. Samtidigt riskerar järnvägsföretag att slås ut när de inte kan tjäna pengar på sin verksamhet, konstaterar Transportstyrelsens utredare Michael Stridsberg i en pressrelease.
– Det kan begränsa möjligheterna att köra gods på järnväg eftersom aktörerna erbjuder olika tjänster. Försvinner en aktör riskerar det inte bara att slå mot konkurrensen, utan även mot möjligheterna att möta godstransportköparnas behov.

Det här handlar, menar man, om problem som måste lösas.
De klimatpolitiska strategierna bygger på att godstransporterna med tåg ska öka framöver.

– Därför kan det vara nödvändigt att andra aktörer än järnvägsföretagen tar ett större ansvar för att hitta lösningar som kan göra järnvägstransporter attraktivare, effektivare och mer tillförlitliga, menar Michael Stridsberg.
– Det kan till exempel handla om att kunder som beställer en vara på nätet ska kunna begära miljömärkta transporter och då få sina varor transporterade med tåg.