Svensk handels ordförande ny i Icas styrelse

By on 7 February 2018
fredrikperssonsvnarliv

Svenskt näringslivs ordförande Fredrik Persson föreslås till Ica-gruppens styrelse.
Han efterträder Jan Olofsson som avböjt omval.

Valberedningen hos Ica-gruppen har nu föreslagit styrelse inför bolagsstämman.
Det blir, enligt valberedningens förslag, omval av ordföranden Claes-Göran Sylvén liksom av styrelseledamöterna Göran Blomberg, Jeanette Jäger, Cecilia Daun Wennborg, Andrea Gisle Joosen, Fredrik Hägglund, Bengt Kjell, Magnus Moberg och Anette Wiotti.

Dessa fem män och fyra kvinnor får sällskap av en sjätte man då valberedningen som ny ledamot föreslår Fredrik Persson.
Fredrik Persson blev nyligen, efter att ha varit en av tre vice, ordförande för Svenskt näringsliv sedan företrädaren Leif Östling svurit över svenska skatter.

Fredrik Persson är även ordförande i JM och styrelseledamot i Electrolux. Persson var vd för Axel Johnsson 2007-2015 och blev ordförande för Svensk handel 2014.
Som ordförande för Svenskt näringsliv är Fredrik Persson formellt vald till nästa stämma vilken äger rum i maj 2018.

Butikstrender

Din säkrast källa till fakta om branschen, registrera dig här för dagligt nyhetsbrev – som en minitidning varje dag.