Svenska äpplen mot rekord

Antalet hektar som används till äppelodling i Sverige har stigit med tolv procent på sex år.
Det behövs.
Andelen svenska äpplen när vi handlar ökar nämligen också.

Denna vecka har Äpplets dag firats på initiativ av Riksförbundet svensk trädgård.
Där kunde man konstatera att äppelodlingen har medvind och presentera siffror som bevis.

Antalet hektar som används till äppelodling har ökat med tolv procent på sex år.
Idag odlar vi äpplen på 1 532 hektar – för den som vill räkna om det motsvarar arealen ungefär 2 150 fotbollsplaner.

Samtidigt ökar antalet äppelodlare och har från 2011 till 2017 blivit nästan 50-talet fler då antalet ökat från 236 till 284.
De kan tillsammans konstatera att idag är ungefär var fjärde äpple som säljs i butik i Sverige även odlat i Sverige.

– Efterfrågan har stigit rejält de fem–tio senaste åren, konsumenterna har fått ökat förtroende för våra produkter, konstaterar Sten Olsson som är ordförande för LRF trädgårds fruktsektion.
– Vi har fått flera nya företag med ganska stora odlingar. Det är möjligt då det finns en marknad och ett intresse för svensk frukt i Sverige. Dessutom är företagen effektiva och kan producera till konkurrenskraftiga kostnader.

Äppelodlarna har heller inte haft problem med konsekvenserna av den torra, varma sommaren på samma sätt som de svenska bönderna.
Det kan till och med bli en rekordskörd enligt Sten Olsson. Förra året skördades 22 100 ton äpplen i Sverige, 2016 var volymen 24 500 ton.