Syrsor kan bli viktigt matbidrag

By on 16 May 2018
syrsorsmat

Uppfödning av syrsor som livsmedel börjar bli populärt men kunskapen på området har varit bristfällig.
Nu har den första svenska avhandlingen kommit om syrsor som livsmedel.

Odling av syrsor har så här långt ofta varit baserad på att man använt hönsfoder som mat åt syrorna.
Det är en metod som samtidigt ansetts ohållbar och för dyr.

Nu har en doktorsavhandling kommit där Phalla Miech vid Sveriges lantbruksuniversitet visar att syrsor kan födas upp uppfodrade med vissa ogräs och biprodukter från jordbruksprodukter och livsmedel och att enkelmagade djur som grisar, som här används som modell för människor, kan växa bra på en kost som inkluderar syrsor.

Slutsatsen i avhandlingen är att det utifrån resultaten i projektet är troligt att syrsor kan utgöra ett väsentligt bidrag till människans proteinbehov.
Det höga innehållet av järn i syrsor har också stort näringsintresse eftersom anemi, ofta på grund av järnbrist, är ett vanligt hälsoproblem.

Butikstrender

Din säkrast källa till fakta om branschen, registrera dig här för dagligt nyhetsbrev – som en minitidning varje dag.