Teknikmagasinet nära lösning

By on 12 March 2018
17735365-news-concept-electronic-news-with-optical-glass

En ny ägare är på ingång – men förutsättningen är ett ackordsförslag inom tre månader.
Då kan finansmannen Peter Gyllenhammar ta över ägandet i kedjan.

Hemelektronikkedjan Teknikmagasinet försattes i rekonstruktion av Solna tingsrätt i somras.
Orsaken var rent akut stora likviditetsproblem.

Ambitionen var att undvika en konkurs och rekonstruera bolaget, ägt av riskkapitalbolaget Segulah.
Man har under tiden rekonstruktionen pågått minskat antalet butiker, sänkt arbetstiden för personal, minskat huvudkontoret med tolv tjänster och försökt få mer fart på e-handeln som i somras endast utgjorde åtta procent av omsättningen.

Nu väntar man på ett ackordsförslag till fordringsägarna som ska gå med på att endast få betalt för en del av sina krav på Teknikmagasinet.
Kommer ett sådant förslag och blir godkänt inom tre månader är finansmannen Peter Gyllenhammar beredd att ta över som ägare.

Peter Gyllenhammar AB är idag aktivt på tre håll.
Det handlar dels om fastigheter, dels om helägda industriella dotterbolag och dels om marknadsinvesteringar av olika slag.

Butikstrender

Din säkrast källa till fakta om branschen, registrera dig här för dagligt nyhetsbrev – som en minitidning varje dag.