Transporter alltmer i centrum

E-handel och klimathot är två av de frågor som ställer transporter alltmer i centrum bland handelns framtidsfrågor.
Men små handelsaktörers möjligheter till kostnadseffektiva transporter är också en fråga.
På fredag, 8 februari, ska Svensk handel reda ut en del av frågetecknen.

Den snabbt växande e-handeln innebär också snabbt växande leverans- och returflöden, konstaterar Svensk handel när man nu bjuder in till ett seminarium på fredag, 8 februari.
– Detta medför både logistiska och hållbarhetsrelaterade utmaningar, framför allt i städerna. Hur ska företagen tänka vad gäller hållbara och effektiva transporter? Hur kan företagen förbättra sina transporter och i förlängningen ge konsumenterna en bättre köpupplevelse vid handel på nätet?

På seminariet medverkar trafikforskaren Niklas Arvidsson från Statens väg- & transportinstitut, som forskat om hållbara och effektiva transporter i staden.
Han har även forskat kring olika alternativ för att förbättra logistiken och hittat olika lösningar på dilemmat.

När e-handeln växer ökar behovet av transporter. Vi har så att säga flyttat köerna från butikerna till utlämningsställena och vägarna.
Samtidigt skapar transporterna påfrestningar på stadsmiljö och klimat. Den ekvationen måste lösas, liksom lönsamhetsfrågorna i transporterna där ”the last mile” står i fokus.