Trophi bygger ut i Arninge

Handelsplatsen Arninge utanför Täby ska byggas ut.
Det handlar om ett nybygge på 34 000 kvadratmeter.
Klart för invigning ska det vara under början av 2021.

I handelsplatsen Arninge utanför Täby finns idag bland andra Coop med en stormarknad, Systembolaget och XXL.
Den byggnaden ska nu byggas om men hur handelsplatsen ska fungera under tiden och hur ombyggnationen påverkar existerande verksamhet är inte känt.

Förutom att den aktuella byggnaden byggs om kommer Arninge att kompletteras med ytterligare en affärsbyggnad.
Fastighetsägaren Trophi fastigheter bygger en ny huskropp på 34 000 kvadratmeter med plats för 14 butiker som alla får egna ingångar.

Dessutom planeras ett underjordiskt parkeringsgarage.
Ett nytt resecentrum skapas också i anslutning till handelsplatsen.
Nybyggnationen beräknas klar under andra halvan av år 2020 och hela projektet ska vara genomfört under början av 2021.