Tuffare hantera kundklubbar och bonus nästa år

By on 28 March 2017
1929579-grocery-store-fruit

Text: Torbjörn Karlgren

”Är du medlem?”
Du möter frågan i var och varannan affärskassa.
Men nu skärps reglerna för hur handeln hanterar dina personuppgifter – och det blir tuffare för hela branschen

25 maj 2018 träder den nya dataskyddförordningen – förkortad GDPR – i kraft i Sverige som enklast kan beskrivas som en tuffare PUL, personuppgiftslagen som tidigare varit medborgarnas och konsumenternas skydd.
Ett EU-direktiv blir svensk lag och det blir en harmonisering i hela EU där GDPR ställer betydligt högre krav än svensk handel tvingas leva upp till idag när det gäller att behandla personuppgifter.

Idag har i princip alla kedjor och handelsinstitutioner kundklubbar, Vip- och bonusmedlemskap, förturs- och poängsystem eller något likartat.
Det kan man, naturligtvis, ha även i fortsättningen men vad som framförallt gäller efter 25 maj nästa år är att man i princip inte kan göra något utan kundens aktiva medverkan och medgivande.
– Handlare som har kundklubbar måste först och främst bli mycket mer noggranna i själva kundmötet, säger juristen Henrik Bergström till Svensk handel.

Personuppgifter köps och säljs och delas idag på ett sätt som EU inte alltid anser till konsumenternas fördel – och de flesta av oss har väl en tendens till att snabbt kryssa i den där rutan på skärmen för att kunna gå vidare till själva erbjudanden.
Riktigt så blir det inte efter maj 2018.
Affärskedjan eller den som i övrigt kommer med ett erbjudande om kundklubb, medlemskap eller dylikt måste vara aktivt tydlig med hur personuppgifter används och kunden ska delas få konkret möjlighet att ta ställning till vilka delar av ett medlemskap man vill ha.

Det stannar inte där. Konsumenten som får erbjudandet ska få ta ställning till om hen går med på att ta emot erbjudanden från andra delar av samma koncern och om man till exempel accepterar att få riktade erbjudanden utifrån hur man handlar.
Dessutom ska alla medgivanden enkelt gå att återkalla och man ska också kunna få alla uppgifter lika enkelt raderade.

Skulle en affärskedja, detaljhandelskoncern eller andra bryta mot de nya bestämmelserna kan det bli dyrt.
Det kan kosta upp till fyra procent av koncernens totala omsättning, konstaterar Henrik Bergström till Svensk handel.

 

 

Butikstrender

Din säkrast källa till fakta om branschen, registrera dig här för dagligt nyhetsbrev – som en minitidning varje dag.