”Våra jobb hotas inte av robotar”

Svenskarna är eniga.
I vart fall i en ny opinionsundersökning.
Enligt den tror ingen(!) att deras eget arbete helt kommer att ersättas av robotar under de närmaste tre åren.

Det är molntjänstbolaget Citrix som låtit Sifo genomföra en undersökning.
Ämnet är hur vi svenskar tror att robotisering kommer att påverka våra jobb.

”Inte så värst mycket”, är väl det sammanfattande svaret.
Av de drygt 1 000 arbetande svenskar som svarat i undersökningen tror faktiskt ingen att robotarna inte tre år kommer att ersätta det arbete de själva utgör idag.

14 procent tror dock att vissa av deras arbetsuppgifter kommer att automatiseras under de åren.
Tio procent anser vidare att robotarna kan göra deras egna yrkesroller mer utvecklande medan tre av fyra inte tror att robotar kommer att påverka deras yrkesroll alls i närtid.

Svaren skiljer sig mellan olika åldersgrupper.
Av de svarande i gruppen 16-34 år tror 21 procent att vissa av deras arbetsuppgifter kommer att automatiseras.
Bland dem som är 56 år eller äldre är det endast åtta procent som tror detsamma.