Varnar för kris i klädhandeln

Svensk handel varnar nu för att det kan krisa för många svenska kläd- och modebutiker i höst.
Den ”bedrövliga sommaren” anges som förklaring till problemen.

Svensk handel ser att många butiker inom kläder och mode nu har akuta problem och det kan i ett antal fall handla om konkurs, tror organisationen.
Augusti brukar innebära starten för en rusning för att köpa nya höstkläder men nu har många butiker inte ens råd att köpa in höstkollektionerna, säger Svensk handel.

Orsaken är de senaste årens svaga och skakiga försäljningskurvor men nu har den här sommarens intensiva värme ”ställt till det också”.
Högtrycket ute har helt enkelt lett till lågtryck i klädbutikerna, om man ska sammanfatta läget.

Svensk handels stilindex för 2017 visar att modehandeln då efter en svag sommar fick en liten tempohöjning i augusti – men hösten blev ändå svag och i september och oktober sjönk försäljningen – i september med åtta procent och i oktober med tre procent.

Nu tror man att den varma sommaren 2018 ska ge ett ännu tuffare läge inför hösten för många av de svenska kläd- och modebutikerna men det är inte de stora kedjorna Svensk handel är bekymrad över.
Istället ser man ett scenario där de mindre butikerna får de kämpigt, kan få svårt att finansiera inköpen av höstkollektionerna och i värsta fall tvingas till konkurs.

Under juli tror man – siffrorna är ännu inte färdigräknade – att omsättningen kan ha sjunkit tio procent i klädhandeln och prognosen är att augusti fortsätter i samma riktning.
Ett stöd för farhågorna finns i UC:s statistik över konkurser i juli. Inom detaljhandeln ökade konkurserna med 24 procent jämfört med juli 2017.