Veganskt inte sjukt bra?

Vegansk livsföring som hälsokur?
Kanske inte.
En ny brittisk undersökning visar att veganer är mer sjukskrivna än köttätare…

Nu ska det genast sägas att det är en liten undersökning där 1 000 kontorsarbetande anställda i Storbritannien undersökts och där det i referatet framgår av andelen veganer bland dem som undersökts.

Men studien visar att veganer har nästan fem sjukdagar per år vilket råkar vara mer än dubbelt så mycket som deras köttätande kolleger i undersökningen, vilken oväntat nog är gjord av Fishermans friend.
Under förkylningsperioden är antalet genomsnittliga sjukdagar 2,6 bland veganerna mot 0,7 hos dem som äter kött.

Någon förklaring till skillnaden framgår inte av rapporten men Medical news today har lanserat teorin att veganer och vegetarianer oftare riskerar zinkbrist, vilket anses negativt i samband med förkylningar.

Ett annat resultat i undersökningen – vilket stämmer med flera tidigare undersökningar – är att yngre medarbetare som millennials i snitt har tre gånger så många sjukdagar som anställda i åldersgruppen 55 år och äldre.