fbpx
Vill du medverka i vår inlaga Grill & Kalla Drycker? Kontakta annons@butikstrender.se Sista materialdag 4 april.

Vill få sälja vildsvinskött

By on 21 mars 2018

LRF och Svenska jägareförbundet kräver att jägarna ska få sälja vildsvinskött direkt till konsumenter.
Man hänvisar till Tyskland där ett sådant system existerar och fungerar.
– Vi ser inga skäl till att det inte skulle fungera lika bra i Sverige, säger jägareförbundets Torbjörn Larsson.

Lantbrukarnas riksförbund och Svenska jägareförbundet har nu gemensamt lämnat ett förslag till regeringen om att jägare ska få sälja vildsvinskött direkt till konsumenter.
Bakgrunden är att antalet vildsvin ökar i Sverige och det därmed även uppstår ett ökat behov av att avyttra köttet.

Idag får jägare enbart konsumera vildsvin i det egna hushållet och inte heller ge bort kött till personer bosatta på annan adress.
Det här vill nu de två organisationerna ändra på.

– Jägare måste få möjlighet att sälja vildsvinkött direkt till konsumenter och företag, säger Svenska jägareförbundets ordförande Torbjörn Larsson och LRF:s ordförande Palle Borgström i ett uttalande.

– För att kunna hålla ett högt jakttryck på vildsvinen behövs regler som stimulerar jakt. Dagens system gör inte det, säger Palle Borgström.
De två organisationerna hänvisar till Tyskland som ett gott exempel.
– I exempelvis Tyskland säljer jägare tiotusentals vildsvin direkt till privatpersoner, restauranger och lokala handlare och det fungerar på ett utmärkt sätt. Vi ser inga skäl till att inte det skulle fungera lika bra i Sverige, säger Torbjörn Larsson.

Man vill nu se ett likartat system i Sverige och föreslår att de jägare som vill sälja vildsvinskött ska få genomgå en utbildning bland annat utifrån att det behövs kunskap om livsmedelshantering och med hänsyn till att vildsvin kan ha trikiner

Butikstrender

Din säkrast källa till fakta om branschen, registrera dig här för dagligt nyhetsbrev – som en minitidning varje dag.