Vill ha bättre kontroll av transporter

Transportföretagen vill se fler poliser på vägarna.
Orsaken är dagens dåliga kontroll av godstrafiken.
Den gynnar fusk och äventyrar trafiksäkerheten, anser man.

Mängden gods ökar kraftigt på svenska vägar och har gjort så under ett stort antal år.
Nu bidrar även e-handeln till den ökade trafiken i växande omfattning.

Samtidigt har antalet trafikpoliser minskat med över 1 000 personer det senaste kvartsseklet.
I rapporten ”Effektivare tillsyn av yrkestrafiken” undersöker man hur tillsyn och kontroll fungerar och konstaterar att kontrollerna är för få och att säkerhet och konkurrens sätts åt sidan.

– Vi är bekymrade över det minskade antalet trafikpoliser med tung kompetens, säger Mattias Dahl, vd för Transportföretagen till transportnytt.se. De som finns gör ett bra jobb, men de behöver bli många fler. Samtidigt som antalet trafikpoliser har minskat ökar transportarbetet, inte minst från den utländska konkurrensen.

– Vi behöver ett flexiblare regelverk kring företagskontrollerna samtidigt som kontrollen på väg behöver öka. Branschen måste uppleva att de som regelmässigt och systematiskt bryter mot lagar och regler för att tillskansa sig konkurrensfördelar åker dit, säger Mattias Dahl.