Vill kraftsamla mot brott i butik

By on 18 April 2018
pergeijersvenskhandelny

Fler brott? Färre anmälningar?
Brotten i handeln ökar men anmälningarna blir färre, hävdar Svensk handel.
Nu ska en säkerhetsvecka ge en mer korrekt bild av brottsligheten.

Under nästa vecka, det vill säga 23 till 29 april, vill Svensk handel att landets alla handlare anmäler samtliga brott som sker i deras butiker.
Syftet med det är att uppmärksamma så många som möjligt på handelns problem med brott, hot och stölder.

För enligt Svensk handel är det så att brotten i handeln ökar samtidigt som handlarna väljer att anmäla allt färre brott.
Nu vill man bryta den trenden och visa en tydligare verklighet.

– Att stoppa den eskalerade brottslighet som hotar många handlare blir allt mer akut, säger Svensk handels säkerhetschef Per Geijer.
– Fakta och siffror spelar stor roll för att beslutsfattare verkligen ska förstå omfattningen av de problem som drabbar handeln.

Var 15:e sekund sker ett brott i en butik i Sverige och det sammanlagda värdet av stölderna under ett år är cirka sex miljarder kr.
Enligt Svensk handel har dessutom stölderna ökat med 30 procent på tre år.

– Tyvärr ser vi hur många handlare tappat tron på att en anmälan kan göra skillnad. Enda sättet att visa omfattningen av problematiken med butiksstölder är att anmäla brotten, säger Per Geijer.
Nu vill man därför göra en kraftsamling under veckan 23-29 april för att visa den verkliga omfattningen av problemet.

Butikstrender

Din säkrast källa till fakta om branschen, registrera dig här för dagligt nyhetsbrev – som en minitidning varje dag.