Vill öka efterfrågan på svenskt

Prioritera svenskt kött, svenska grönsaker och svensk frukt.
Det är uppmaningen i ett nytt upprop.
Bakom det står restaurangbransch, organisationer och Svenskmärkning AB.

Sommarens torka har varit tuff och den har slagit hårt mot skördarna i hela landet liksom mot djurhållningen.
Brist på bete till djuren har gjort att bönder tvingats skicka sina djur till slakt tidigare än planerat.
Det har i sin tur lett till att vi fått ett överskott av svenskt kött. Flera aktörer inom dagligvaruhandeln har genomfört och genomför aktiviteter för att öka efterfrågan och avsättningen för svenskt kött.
Nu kommer ett nytt upprop som vill arbeta för att vi ska prioritera svenskt kött likväl som svenska grönsaker och dito frukt.
Torkan och hettan har ju även påverkat de svenska skördarna av grönsaker och frukt kraftigt.
– Genom att öka efterfrågan på det svenska köttet under hösten och vintern kan vi tillsammans korta köerna till slakterierna och stödja svenska bönder i den svåra situationen, skriver de delar av restaurangbranschen, organisationer och Svenskmärkning AB som står bakom uppropet.
– Då slakterierna endast har möjlighet att slakta de djur det finns avsättning för, styrs slakteriernas kapacitet till stor del av efterfrågan på svenskt kött.
Initiativtagare till uppropet är Fredrik Eriksson som är krögare på Långbro värdshus, restaurang Asplund och även kreativ ledare för Restaurangakademien