fbpx
Vi vill ut och träffa våra läsare! Har du några nyheter? Händer det något roligt i er butik? Kontakta redaktionen@butikstrender.se . Tjipp!

Vill se ärligare matindustri

By on 7 August 2018

Europeiska konsumentorganisationen BEUC vill se en ärligare livsmedelsindustri i Europa.
Därför föreslår man nu ändrade regler kring förpackningar.

Enligt BEUC anser många konsumenter att varors förpackningar är vilseledande.
Man exemplifierar med beteckningar som ”äkta pizza” och ”fullkornsprodukter” som i verkligheten har en väldigt låg fiberhalt.

Det här är exempel på varför livsmedelsindustrin behöver bli tydligare, skriver BEUC.
Man lyfter frågan i en rapport med titeln ”Food labelos: tricks of the trade”, en rapport som bygger på granskningar av produkter runtom i Europa.

Man har i rapporten fokuserat på tre vanliga sätt där livsmedelsindustrin vilseleder kunderna.
Det handlar om hantverk, fruktinnehåll och fullkorn.

Nu vill BEUC se ett antal åtgärder för att konsumenterna ska ges en ärligare information och som kräver ändrad lagstiftning.
Det handlar till exempel om att uttryck som indikerar kvalitet – som ”naturlig”, ”traditionell”, ”hantverksmässig”, ”hemgjord” och dylika – ska definieras i lagar och bestämmelser.

Man vill även se till exempel regler för när en produkt ska få marknadsföras som fullkorn och om fullkorn lyfts fram som egenskap ska även andelen anges tydligt.

Butikstrender

Din säkrast källa till fakta om branschen, registrera dig här för dagligt nyhetsbrev – som en minitidning varje dag.