Vinst för Coop för tredje året i rad

By on 14 February 2018
a0dfd672d605c4f8_800x800ar

Coop Sverige redovisar vinst för 2017 – om en än lägre sådan än året innan.
Det är tredje året i rad och man flaggar för ännu bättre förutsättningar framöver.

En liten vinst – men en vinst.
Det är vad Coop redovisar för 2017.
Nettoomsättning på 32,188 miljarder kr, en dryg halvmiljard mer än 2016, har Coop och en vinst som uppgår till 15 miljoner kr mot 344 miljoner kr året innan.

– Med den nya affärsmodellen som trädde i kraft vid årsskiftet skapas dessutom förutsättningar för större samordningsvinster och en långsiktigt stabil lönsamhet för både grossist- och butiksverksamheten för hela Coop i Sverige, skriver Coop som en kommentar till dagens siffror.

Det finns även en förklaring till den lägre vinsten, konstaterar Coops vd Magnus Johansson.
– Förklaringen till den minskade vinsten jämfört med 2016 är att fjolåret inleddes svagt med en vikande försäljningstrend, säger han.
– Det sista tertialet skedde dock ett tydligt trendbrott där vinstnivån låg i linje med föregående år.

För 2018 gäller den nya affärsstrategi som nyligen antags och man ska knäcka den negativa trenden och öka försäljningen.
–  Redan idag tar våra bästa butiker marknadsandelar och på lite längre sikt ska Coop ta marknadsandelar även som helhet, säger Magnus Johansson.
– Mitt tydliga uppdrag är att Coop ska lyckas med denna vändning som ett resultat av att vi får fler nöjda kunder.

Under 2017 ställts 74 butiker om till de nya formaten och därmed har det skött för 141 av totalt 237 butiker.
Det arbetet fortsätter under 2018.

Butikstrender

Din säkrast källa till fakta om branschen, registrera dig här för dagligt nyhetsbrev – som en minitidning varje dag.