Zoégas nominerat till Lean-priset

Med Lean ökade Zoégas säkerheten och minskade sin klimatpåverkan.
Nu är Nestlés Zoégas nominerat till det svenska Lean-priset 2019.
Nomineringen kommer efter ett tioårigt förbättringsarbete hos företaget.

Schweiziska Nestlé producerar kaffemärket Zoégas i Helsingborg.
Nu har man nominerats till svenska Lean-priset för sitt förbättringsarbete där man ökat säkerheten och minskat sin klimatpåverkan.

– Man lyckas bara om alla i organisationen är med. Hela vår organisation andas Lean och alla har ett driv, en nyfikenhet och känner att de själva styr över sina arbetsuppgifter. Därför når vi resultat, säger Andreas Wendel, chef på Zoégas fabrik i Helsingborg.

Grunden i allt arbete med Lean är kundnytta och kundfokus. Genom att hela tiden utvärdera vad kunden behöver och hela tiden göra små och stora förbättringar har Zoégas förbättrat verksamheten på många sätt.

Zoégas listar bland annat följande fördelar med sitt Lean-arbete:
Ökad säkerhet. Inga olyckor som lett till sjukfrånvaro har inträffat på fabriken på över sju år. Bland annat tack vare nytt tankesätt där alla tar ansvar.
Minskad klimat- och miljöpåverkan. Fabriken har minimerat koldioxidutsläppen sedan man övergått till biogas. Zoégas har inte heller något avfall till deponi.
Städtiden har minskat med 75 procent, med bibehållet eller förbättrat resultat. Genom ECRS-metoden. Eliminate, combine, Reude och Simplify. Totalt har 2500 förbättringar gjorts på pilotlinjen.
Oplanderade stopp minskade med 32 procent under år 2018. Till följd av strukturerat tankesätt med standarder, problemlösning och måltal.

– Tack vare att produktionen nu är så pålitlig kan direktleverans erbjudas till kunderna. Samtidigt har man kunnat eliminera 40 procent av interna kontroller med bibehållet kvalitetsresultat. Detta har frigjort hundratals mantimmar till fortsatt förbättringsarbete, skriver Zoégas.