Arlas klimatmål godkända av SBTI

Arla har som mål att sänka klimatutsläppen med 30 procent till år 2030.
Målet gäller i hela värdekedjan från ko till konsument.
Nu är målet godkänt av Science based target-initiativet.

Under inledningen av 2019 antog representanter för Arlas ägare, 9 900 mjölkbönder i sju länder, en ny klimatmålsättning.
Målet i den är att minska Arlas sammanlagda utsläpp av växthusgaser med 30 procent per kilo mjölk till år 2030.
På längre sikt än så ska man arbeta mot ett netto noll klimatavtryck år 2045 i Sverige.

Arla har sedan ansökt om ett godkännande hos Science based targets initiative (SBTI) som är ett initiativ för att ge stöd till företag kring klimatmål vilka är i linje med vetenskapliga modeller som är framtagna.

Sedan 1990 har Arlabönderna minskat utsläppen per kilo mjölk med 24 procent. Minskningen av utsläppen från Arlas mejerier, inklusive förpackning och transport, har varit 22 procent sedan 2005 – trots att mjölkmängden har ökat med mer än 40 procent under perioden.

– I Arla har vi arbetat med hållbar produktion i många år. CO2 per kilo Arla-mjölk är redan ungefär hälften av det globala genomsnittet, men våra ambitioner är ännu högre, säger Ann Freudenthal som är ansvarig för Arlas klimatkommunikation i Sverige.

I Sverige körs alla Arlamärkta egna tunga transporter, lastbilar och mjölkbilar, sedan ett år tillbaka med fossilfria drivmedel.
I början av 2019 bytte man till 100 procent grön fossilfri el på samtliga våra mejerier runt om i Sverige.
– Att vårt mål har erkänts av Science based targets-initiativet visar att vi är på rätt väg för att hantera klimatförändringarna och att förbli en nyckelaktör för hållbar matproduktion, säger Ann Freudenthal.