Bergendahls redovisar förlust

En förlust på 15 miljoner kr.
Ett tufft besked från Bergendahls.
Nu ska man vända till svarta siffror direkt igen.

För det räkenskapsår som nu redovisas visar Bergendahls, som bland annat äger City Gross, en omsättning som ökar med drygt 3 procent till 12,3 miljarder kr.
Positivt – men sista raden i bokslutet är alltså inte positivt. Där står en förlust på 15 miljoner kr, vilket exempelvis kan jämföras med förra årets vinst på 1115 miljoner kr, vilket exempelvis kan jämföras med förra årets vinst på 147 miljoner kr.

Bergendahls hänvisar i en kommuniké till kostnader för omstrukturering av butiksnätet och en svag utveckling av e-handeln.
– Vi har under året stängt fyra City Gross-butiker vilket givetvis tynger resultatet. Under samma period har vår e-handel, som för de flesta handelsaktörer, varit kostsam. Tyvärr har vi inte heller haft den utveckling vi hade önskat i jämförbara butiker, berättar Håkan Åkerström, ny vd för Bergendahls food.

Håkan Åkerström tillträdde den 1 september och har tillsammans med den befintliga organisationen tagit fram en åtgärdsplan. Bland annat kommer en ny organisationsmodell att komma 1 december. Tydligare resultat- och ansvarsområden och minskad centraliserad detaljstyrning ska bidra till en ökad målstyrning och en större frihet att agera för att nå målen, säger Bergendahls.

– Vi har haft ett tufft år bakom oss men nu vidtar vi åtgärder för att stärka organisationen. Vår absoluta prioritet framåt kommer att vara lönsamhet och det uppnår vi bland annat genom ett stort fokus på kundupplevelsen, konstaterar Håkan Åkerström.

City Gross blir ett dotterbolag med egen vd. På posten som vd för City Gross tillträder den 1 december Anders Wennerberg, tidigare bland annat vd för Netto Sverige och kedjechef för Ica Maxi. Daniel Forss fortsätter att arbeta i ledningen för City Gross med ansvar för drift och utveckling. Alla resurser som är kopplade till City Gross kommer att samlas i samma organisation.