Blodprovet styr recept och meny

Först en hälsokontroll med blodtest.
Sedan matrecept och menyer baserade på resultaten.
Så ser formatet ut för ett samarbete mellan Ica och Werlabs.

Personer som genomfört en hälsokontroll med blodtest hos Werlabs, kommer i anslutning till sina testresultat erbjudas anpassade, hälsosamma veckomenyer och recept framtagna av dietister från Ica, berättar Ica idag.

Ohälsosamma levnads- och matvanor är bland de främsta riskfaktorerna för sjukdomar i Sverige. Det finns samtidigt ett ökat intresse för preventiv hälsa och att få insikt om hur man lever hälsosamt, konstaterar man.
Erbjudandet om anpassade recept kommer att ges till personer som, utifrån sina resultat från Werlabs blodtester, är friska eller ligger i riskzonen för att utveckla till exempel typ 2-diabetes eller hjärt- och kärlsjukdom.

Det är Icas innovationshubb Icax som tillsammans med Werlabs tagit fram konceptet.
– Vi vill bidra till bättre folkhälsa genom att nyttja kraften i hela Ica-gruppens verksamhet. Med matbutiker, Apotek Hjärtat och Min doktor-kliniker verkar vi redan idag inom stora delar av hälsoområdet, summerar Emma Lindahl hos Icax.

Icas recept och menyer ska ge inspiration för att bibehålla eller förbättra sina värden, då det finns ett starkt samband mellan kost och hälsovärden. Tjänsten kommer att utvecklas och på sikt kommer fler erbjudanden att utvecklas.

– En stor del av våra kunder efterfrågar kostråd efter att ha fått sina resultat. Vår ambition är att erbjuda recept och menyer i ett tidigt skede så man kan göra livsstilsförändringar för att inte bli sjuk, säger Johan Carrick på Werlabs.