Coop Sverige skapar ny organisation

Coop Sverige skapar en digital enhet för att förtydliga och höja takten i företagets digitala transformation.
Samtidigt etableras en extern innovationsplattform som ska möjliggöra för entreprenörer att få kapital och möjlighet att testa sina affärsidéer skarpt i Coops verksamhet.

Digitaliseringen driver på stora förändringar i näringslivet och i samhället i stort. Den skapar nya affärsmöjligheter men ökar också konkurrensen med nya aktörer, konstaterar Coop i en pressrelease.

Coop anser sig ha en unik position som medlemsägt företag och digitaliseringen skapar stora möjligheter att stärka och förtydliga detta men gör nu en organisatorisk förändring för att ta vara på den utvecklingen.
Coops digitala kompetens samlas i den nya enheten Digital, vars chef kommer att ta plats i företagsledningen.

Coop ska också stärka sin förmåga att stötta och utveckla hållbara innovationer genom en extern innovationsplattform.
Utöver ett innovationsteam kommer plattformen på sikt bestå av flertalet strategiska partners och entreprenörer som tillsammans tar fram och testar nya innovationer.
Coop ska stötta entreprenörer i olika skeden med mentorskap, kapital, delning av data likväl som med tillgång till Coops kanaler.

– Spelplanen i näringslivet håller på att ritas om. Vi som storföretag kan inte längre sitta och vänta på att entreprenörer ska uppvakta oss. Tvärtom behöver våra medarbetare via vår nya plattform vara en del av entreprenörernas vardag och vi tror att en framgångsfaktor för vår innovationsplattform är att vi gör den öppen och tillsammans med ett nätverk av partners och start-ups, säger Magnus Johansson, vd för Coop Sverige.