Coop vill sälja Nettos fastigheter

163 butiker och 115 fastigheter.
Det ingick i paketet när Coop köpte Nettos svenska verksamhet.
Nu vill man sälja fastigheterna.

De tre första Netto-butiker som blivit Coop öppnade under förra veckan (på bilden den i Falkenberg).
Nu vill Coop ta nästa steg och sälja de 115 fastigheter som ingick i Netto-köpet.

– Idag är våra Coopbutiker hyresgäster hos externa fastighetsbolag – en modell som är väl beprövad och framgångsrik. Det känns därför naturligt att vi jobbar med samma modell när Nettobutikerna nu blir Coop, säger Christian Wijkström som är vd för Coop butiker och stormarknader.
– Jag ser fram mot ett nära samarbete där vi blir hyresgäster hos en ny ägare av fastigheterna. Coop avser att teckna långa hyresavtal och göra betydande investeringar i det nya butikskonceptet, understryker han.

Vid köpet av Nettos svenska verksamhet övertog Coop 163 butiker samt 115 fastigheter i vilka butikverksamhet bedrivs.
Coop har påbörjat en försäljningsprocess av denna fastighetsportfölj med Swedbank Corporate Finance och EY Corporate Finance som rådgivare.

Portföljen består av 115 fastigheter med 110 butiksbyggnader där Coop idag driver butiker under varumärkena Netto och Coop. Målet är att samtliga butiker ska omvandlas till Coopbutiker till sommaren 2020.

Butikerna har en totalyta på knappt 120,000 kvadratmeter, vilket ger en genomsnittlig butiksyta på drygt 1,080 kvadratmeter. Fastigheterna är spridda över 88 orter och ligger huvudsakligen i bostadsnära områden i södra Sverige.
Fastighetsbeståndet är modernt och hela 83 procent av byggnaderna är antingen uppförda eller renoverade de senaste 15 åren.