De vill avskaffa personalliggarna

Systemet med personalliggare bör avskaffas.
Det anser Handelns forskningsinstitut.
Som grund anför man en rapport som presenterades under onsdagen.

Handelns forskningsinstitut har i egen regi gjort en mätning bland företagarna i de branscher där kravet på personalliggare finns.
De har fått svara på frågor och lämna egna kommentar kring hur systemet med personalliggare, där man antecknar vilka i ledning och av medarbetare som finns på jobbet registreras.

Professor Sven-Olov Daunfeldt, anställd vid institutet som tidigare var en forskningsavdelning inom HUI men nu drivs i stiftelseform, har lett arbetet med enkätundersökningen.

Cirka 28 procent inom de kategorier man riktat undersökningen till – eller i absoluta tal 1 877 företagare – har svarat på enkäten.
Av de svarande anser en majoritet att personalliggare inte fungerar för att motverka svartarbete.

– De positiva effekterna av systemet med personalliggare är i bästa fall små, seriösa näringsidkare drabbas av kontrollavgifter för bagateller och systemets administrativa kostnader överstiger de skatteintäkter som kravet på personalliggare eventuellt genererar, är Sven-Olov Daunfeldts åsikt efter studien och han menar därför att systemet bör avskaffas.

Vid presentationen under onsdagen deltog en publik av intresserade och företagare med olika åsikter liksom en panel av politiker och parter. Läs mer om de åsikter som framfördes och undersökningen i nästa nummer av Butikstrender print, nr 9/2019.