Fler av oss vill ha svenskt kött

Vi vill inte äta kött lika ofta, kan tänka oss att minska köttätandet för klimatet men väljer mer noggrant och vill ha svenskt kött när vi äter kött.
Så svarar en majoritet i en ny undersökning vars resultat, inte helt överraskande, presenteras av LRF och branschorganisationen Svenskt kött.

Frågan om att äta kött eller ej och behovet av att minska vårt köttätande har stått i centrum för delar av samtidsdebatten de senaste åren.
Andelen vegetarianer har inte ökat i Sverige men andelen som äter kött mer sällan har blivit klart högre.

Det har också – i undersökningar och i konkret försäljning – stått klart några år att vi väljer kött på lite andra sätt än tidigare.
LRF och Svenskt kött har nu låtit Novus göra en undersökning som bekräftar just de här trenderna.

I undersökningen säger åtta av tio svarande att de kan tänka sig att minska sin konsumtion av importerat kött utifrån argumentet att svenskt kött har lägre klimatpåverkan.

Färsk statistik från Jordbruksverket pekar i samma riktning. Vi väljer i högre grad svenskt kött.
Under första halvåret 2019 åt vi till 76,5 procent svenskt griskött, 59,7 procent svenskt nötkött och 26,6 procent dito lammkött.

– Vi har mätt svenska folkets förtroende och preferens för svenskt kött varje år sedan 2010 och det är glädjande att vi fortsatt ser att det är det svenska köttet som med all rätt förknippas med hållbarhet, säger Isabel Moretti, vd för Svenskt kött.

När det gäller att gradera klimatpåverkande åtgärder säger de svarande i LRF/Svenskt kötts undersökning att minskat matsvinn, ersättning för fossila bränslen, minskad matimport och att flyga mindre är viktigare än att minska köttätandet.
74 procent av de svarande tycker att närproducerad mat är viktigast ur hållbarhetssynpunkt, 67 procent att det är svensk mat.
1 086 personer i åldersspannet 18-79 år har svarat i den aktuella undersökningen.