Fler har problem med magen nu

44 procent av de svenskar som svarar i en undersökning från Valio har haft problem med magen under det senaste året.
Andelen ökar jämfört med tidigare undersökning i vad som är Sveriges största undersökning om maghälsa.

Valio har nu för fjärde gången låtit Kantar Sifo genomföra en undersökning om vår relation till magen och de problem vi kan uppleva.
2 001 personer har svarat i undersökningen som nu utmynnat i Magrapporten 2019 där alltså 44 av 100 svarande säger sig ha haft problem med magen under det senaste året.

Andelen med problem under det senaste året har ökat jämfört med tidigare undersökningar och unga kvinnor är den kategori som upplever störst problem.
Bland de kvinnor i åldern 16-30 år som svarat i undersökningen uppger 61 procent att de haft magproblem det senaste året.

55 procent av de som svarar uppger stress som förklaring till vad de tror grundlägger deras problem med magen med dåliga matvanor som näst vanligaste förklaring och för lite vardagsmotion som trea.
Även stress upplevs av fler kvinnor som ett problem.

Läs mer om Valios Magrapporten 2019 i tryckta magasinet, Butikstrender 8/2019