Share on facebook
Share on linkedin
Share on email

”Handeln central för tillväxten”

Handeln är en av de tre största arbetsgivarna i mer än var tredje kommun
Nu måste alla politiker ta hänsyn till det.
Det konstaterade Svensk handels Elisabet Elmsäter Vegsö vid ett frukostseminarium fredag morgon.

Elisabet Elmsäter Vegsö är näringspolitisk expert hos Svensk handel. När ny forskning om handelns betydelse som tillväxtmotor presenterades vid ett frukostseminarium denna fredag påpekade hon att många politiker inte riktigt ser handelns betydelse än.

– Nu behöver man bygga städer, öka livskvalitet och skapa tillväxt och det kräver att handeln är på plats, sade hon.
– Utan handeln kan man inte utveckla platsen.

Handeln är idag den största arbetsgivaren i 16 svenska kommuner, den näst största i 40 och den tredje största i ytterligare 43 vilket innebär att handeln är en av de tre största arbetsgivare i mer än var tredje kommun.
Tar man ett annat mått är handeln en av de fem största arbetsgivare i 80 procent av de svenska kommunerna.

Idag ska man dessutom sätta in handeln även i ett annat perspektiv, sade Elmsäter Vegsö.
– Idag flyttar man inte till jobb utan till orter och regioner som är heta och mitt i den smeten står handeln, sade hon.

Därför måste politikerna ha fyra perspektiv och vinklar på handeln, konstaterade Svensk handels näringspolitiske expert.
Handeln är en tillväxtmotor som skapar livskvalitet, varje kommun behöver en strategi för handeln, tillgängligheten för konsumenter och transporter är central och förändrade transportbehov ställer ökade krav på kommunerna.
– Butikerna är det man åker till centrum för, avslutade Elisabet Elmsäter Vegsö.

SENASTE NYHETERNA

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

NYHETSBREV.

- FEM snabba
- Varje vardag
- Vid lunch