Share on facebook
Share on linkedin
Share on email

Här tror sju av tio på tillväxt

Framtidstron är stark bland svenska franchiseföretag.
I en ny undersökning tror sju av tio franchiseföretag på tillväxt under det närmaste året.

Det är HUI Research som gjort en undersökning för intresseorganisationen Svensk franchise som det senaste decenniet varit en driftsform i väldigt stark tillväxt.
2008 omsatte svenska franchiseföretag 109 miljarder kr. Idag är omsättningen cirka 292 miljarder kr på årsbasis.

Den nya undersökningen tyder dessutom på fortsatt goda tider.
Sju av tio franchiseföretag tror nämligen att omsättningen i det egna företaget kommer att öka det närmaste året.

Optimismen gäller dessutom inte enbart det egna företaget.
Sex av tio tror att omsättningen kommer att öka för svensk franchise i allmänhet.
– Mer än hälften av franchiseföretagarna tror dessutom att antalet anställda ökar i det egna företaget under den kommande tolvmånadersperioden, säger Johan Martinsson, vd för Svensk franchise.

– Det är glädjande att franchise som företagsform fortsätter att växa. På senare tid har vi även sett franchiseföretag växa fram inom en rad nya branscher, framförallt inom tjänstesektorn och inom vård och omsorg.
– Vi vet också att många franchiseföretag erbjuder ungdomar och nya svenskar ett första jobb och en möjlighet att etablera sig på arbetsmarknaden. Antingen som anställd eller som entreprenör och egen företagare inom ett franchisesystem.

Det visar sig dessutom att franchise som företagsform skapar stabila företag.
HUI har undersökt andelen konkurser och jämfört med andelen konkurser i andra driftsformer.
– Siffrorna bekräftar en internationell trend att andelen konkurser inom franchiseföretag är något lägre än jämförbara företag som drivs med en annan affärsmodell. Skillnaderna är dock små när man jämför med företag inom detaljhandeln eller med hotell- och restaurangföretag, säger Johan Martinsson.

Undersökningen visar även att antalet anställda ökar. År 2018 beräknas 150 000 människor vara anställda i svenska franchiseföretag.

Även när det gäller användandet av digitala kanaler skiljer sig franchiseföretagen från mängden. Hela 58 procent av marknadsföringsbudgeten i franchiseföretag används för digital marknadsföring. För andra företag är motsvarande siffra 34 procent.

SENASTE NYHETERNA

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

NYHETSBREV.

- FEM snabba
- Varje vardag
- Vid lunch