Hemtex tynger Icas resultat

Fortsatt bra resultatutveckling, säger Ica.
Men försäljningen av Hemtex tynger.
Vd Per Strömberg förklarar sig ändå nöjd med andra kvartalet 2019.

Ica-gruppen lämnar idag sin kvartalsrapport för andra kvartalet 2019.
I den konstaterar man att nettoomsättningen uppgick till 30 529 miljoner kr vilket är en ökning med 4,3 procent.

Vinsten, mätt som rörelseresultat exklusive jämförelsestörande poster, anges till drygt 1,3 miljarder kr, mer exakt 1 365 miljoner kr.
Resultatet per aktie blev 2:56 vilket kan jämföras med 4:62 motsvarande period 2018.

Försäljningen av Hemtex under kvartalet tynger resultatet.
Ett minus på 382 miljoner kr är vad försäljningen noteras till i kvartalsrapporten.

På hållbarhetssidan rapporteras beslut om en ny långsiktig bränslestrategi som innebär enbart fossilfria godstransporter på väg senast 2030 och i storstadsregionerna senast 2025.

– Även i årets andra kvartal har vi en bra resultatutveckling i koncernen och en god försäljningstillväxt, med fortsatt hög ökningstakt i vår e-handel, sammanfattar vd Per Strömberg.– Ytterligare en pusselbit har också fallit på plats i och med att vi i maj avyttrade Hemtex., påpekar han.

– I kvartalet har vi också beslutat om en ny långsiktig bränslestrategi, ett viktigt steg i det fortsatta hållbarhetsarbetet. Vårt förändringsarbete fortsätter i hög fart för att möta höga krav och förväntningar från våra kunder, tillägger Strömberg.