Hur mycket plast återvinns egentligen?

Sveriges radio har gått ut med uppgifter om att svensk återvinningsstatistik inte stämmer.
Andelen plast som återvinns är lägre än de uppgivna siffrorna, hävdar man.
Hos insamlingsföretaget FTI uppmanar man till nya åtgärder och sätter ambitiösa mål.

Sveriges radio, närmare bestämt Ekot, har gått ut med uppgifter där man hävdar att svensk återvinningsstatistik inte stämmer.
Enligt Ekot är andelen plast i hushållsavfallet högre än vad som syns i statistiken över återvinning och mäter man rätt är inte materialåtervinningsgraden av plastförpackningar 46 procent, som uppges officiellt idag, utan under EU:s nationella mål på 30 procent.

Naturvårdsverket hävdar att beräkningar görs som den ska men påpekar samtidigt att det är stor skillnad i underlaget mellan olika EU-länder vilket försvårar statistikjämförelser och bedömningar.

Debatten har fått FTI, Förpacknings- och tidningsinsamlingen, att gå ut med ett pressmeddelande där man lägger sin syn på saken och pekar på möjliga åtgärder för att förbättra och höja återvinningsgraden.
– Alltför många plastförpackningar sorteras inte ut i hushållen utan slängs som restavfall istället för i kärlet för plaståtervinning, skriver FTI bland annat.

Tillsammans med sina ägare har FTI satt målet att 55 procent av alla plastförpackningar ska bli nya produkter år 2025.
– Det är jättebra att fokus hamnar på den här frågan. Vi måste jobba framåt mot cirkulära materialflöden och det måste ske nu. Här kan alla vara med och bidra, säger Veronica Foberg Gustafsson, kommunikationschef hos FTI.