ANNONS

Share on facebook
Share on linkedin
Share on email

Hushållen konsumerar mindre

Minus den senaste månaden.
Minus två kvartal i rad.
Det handlar om hushållens konsumtion i Sverige – en indikation på att konjunkturen viker.

SCB redovisar nu de senaste siffrorna som gäller de svenska hushållens konsumtion.
Trenden fortsätter sedan tidigare och är tydligt; hushållens konsumtion minskar.

Under juni 2019, den månad SCB redovisar nu, sjönk hushållens konsumtion med 0,3 procent på årsbasis.
Sett till det senaste kvartalet minskade hushållens konsumtion med 0,5 procent jämfört med motsvarande period 2018 och kalenderkorrigerat.

Det här är den andra tremånadersperioden i rad där de svenska hushållens konsumtion sjunker.
Transport, detaljhandel med och service av fordon var den branschgrupp som minskade mest under kvartalet, enligt SCB.

SENASTE NYHETERNA

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

NYHETSBREV.

- FEM snabba
- Varje vardag
- Vid lunch