Ica har konkurrerat ut Ica

Nu stänger Ica en Ica Supermarket i Södertälje.
Orsaken?
Bland annat för tuff konkurrens från en ny Ica Maxi…

Det är Ica Supermarket Weda i Södertälje som nu ska stänga.
Beslutet har fattats av Ica centralt.

Den mer konkreta orsaken till att man stänger är att konkurrensen ökat i området.
Den främsta delen i den ökningen har Ica som startade Ica Maxi Moraberg 2017.

Ica centralt bekräftat nedläggningen till lokaltidningen LT.
– Ica Sverige har tagit ett inriktningsbeslut att stänga Ica Supermarket Weda, då butiken tyvärr inte haft den försäljning som krävs för ett läge med sådana kostnader, säger där Ica Sveriges etableringschef Magnus Björklund.
– Men av respekt för de fackliga förhandlingarna kommenterar vi inte ärendet ytterligare innan de fackliga förhandlingarna är avslutade.