Ja till budet på Kappahl

Det ser ut som om storägaren Mellby gård kan köpa ut Kappahl från börsen utan problem.
Nu har den oberoende budkommittén som bedömt budet slagit fast att man är positiv och att man enhälligt rekommenderar aktieägarna att acceptera Mellby gårds erbjudande.

Det var för en knapp månad sedan, 29 juli, som Mellby gård, störste ägare i Kappahl, lade ett bud på övriga aktier i klädkedjan på 20 kr per aktie.
Budet innebär att man totalt värderar hela Kappahl till en liten bit över 1,5 miljarder kr.

Mellby gård angav då två huvudsakliga skäl till att köpa ut Kappahl från börsen där det ena var att man tror företaget utvecklas bättre utanför börsen och utan ”kvartalshetsen”.
Det andra skälet var att Mellby gård sedan tidigare bland annat äger Flash och Dea Axelssons och ser samordningsmöjligheter med Kappahl.

Nu har en oberoende budkommitté granskat Mellby gårds bud och kommit fram till att värderingen av bolaget är låg ur ett historiskt perspektiv men att dess nuvarande läge och osäkerheten kring utvecklingen framgent motiverar nivån.

En enhällig kommitté rekommenderar därför aktieägarna att acceptera budet.
Perioden för att tacka ja eller nej till erbjudandet startar i morgon 23 augusti och pågår till och med den 20 september 2019.