Klart för Coops köp av Netto

Konkurrensverket godkänner Coops köp av Nettos svenska butiker.
Därmed kommer Coop att kunna hålla den tidsplan för omställningen av butikerna man planerat.

I början av maj presenterades affären där Coop köper hela Nettos svenska butiksbestånd.
Det handlar om 163 butiker som nu ska inlemmas i Coop.

Konkurrensverket har behandlat övertagandet och kom idag med beskedet att man godkänner Coops köp av Netto.
– Det är mycket positivt att Konkurrensverket handlagt ärendet effektivt vilket gör att vi nu kan gå vidare och genomföra affären. Coop siktar på att ta över Netto-butikerna i början av juli och sedan att påbörjas arbetet med att stöpa om Nettos butiker till Coop, säger Christian Wijkström, vd för Coop butiker & stormarknader.

Coop butiker & stormarknader driver 240 av Coops 650 butiker. Butikerna finns främst i Stockholm, Mälardalen, Östergötland och västra Skåne.
Netto, som startade den första butiken i Sverige 2002, driver idag 163 butiker som på sikt ska stöpas om till Coop.