Share on facebook
Share on linkedin
Share on email

Kraftigt minskad ekologisk skörd

Siffrorna för 2019 får vi naturligtvis vänta på.
Men för 2018 finns fakta.
De säger att den ekologiskt odlade spannmålsskörden minskade med 38 procent då.

Det är SCB som plockat fram siffrorna över de ekologiska skördarna i Sverige 2018.
Där konstaterar man att spannmålsskörden minskade till 241 200 ton, vilket alltså är 38 procent mindre än 2017.

Orsaken är i första hand naturligtvis torkan som gav missväxt och låga skördenivåer.
Dessutom finns insektsangrepp och att stora arealer skördades som grovfoder istället för att tröskas med som orsaker.

De minskade skördarna gäller även ekologiskt odlat i övrigt. När det gäller åkerbönor minskade skörden med drygt 60 procent, den lägsta hektarskörden på 15 år.
Höstraps minskade med 45 procent medan matpotatisskörden låg på 2017 års nivå.

Totalt skördades 35 200 ton ekologiskt odlad potatis.
Det innebär i relation till hela marknaden att åtta procent av den potatis som såldes i Sverige 2018 var ekologiskt märkt.

SENASTE NYHETERNA

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

NYHETSBREV.

- FEM snabba
- Varje vardag
- Vid lunch