Lidl-kunders pengar till minskad plast

Tack vare kunderna kan Lidl Sverige nu förmedla tio miljoner kr till minskad plastanvändning.
Genom en prishöjning på 50 öre per plastbärkasse har Lidls kunder bidragit.
Med pengarna vill Lidl bidra till att öka takten i hållbarhetsarbetet.

En tidigare prishöjning på 50 öre per plastbärkasse hos Lidl har gett ett positivt gensvar och en imponerande summa som nu kommer till framtidsnytta.
Lidl Sverige kan nu tack vare sina kunder stötta minskad plastanvändning med tio miljoner kr.
Det handlar om att bidra till att finansiera ett eller flera hållbarhetsprojekt för minskad plastanvändning.

Satsningen går under namnet Lidl future initiatives.
Där kan fram till 14 oktober högskolor, universitet, ideella organisationer och andra ansöka om stöd för hållbarhetsprojekt kopplade till plast.
Det kan handla om att minska eller undvika plast, att utveckla alternativa material eller att driva beteendeförändring hos konsument, förklarar Lidl.

– Initiativet är ett naturligt nästa steg i vårt övergripande hållbarhetsarbete. Som livsmedelsaktör är vi en del av dagens problem och vi vill därför vara en aktiv del av framtidens lösning, säger Lidls Sverige-chef Johan Augustsson (bilden).
– Tio miljoner kronor kan göra skillnad i kampen för minskad plastanvändning, med den här utlysningen säkerställer vi att våra kunders pengar från prishöjningen på plastpåsar kommer till bäst nytta, konstaterar han.