Männen styr och tjänar pengarna hos Ica – fortfarande

Det går bra för Icander.
Lite sämre för Monica om man säger så.
När Ica fördelar pengar och makt är varannan damernas inget aktuellt tema.

Långt före Ica-Stig, idag portalfiguren i vad som redan 2007 i Guinness rekordbok som den längsta tv-reklamsåpan någonsin i världen, hade mäktiga Ica sina publika symbolfigurer.
Icander, som fyller 47 år 2018.
Hans fru Monica, två år yngre och född 1973.
ICAnder och MonICA alltså.
1971 hade reklamchefen Anders Wijk fått fria händer att hitta extra effektiv marknadsföring i en tid då den svenska ekonomin mattades av och den privata konsumtionen sjönk, inget av det något en Ica-handlare vill se när hen vaknar om morgnarna.
Resultatet blev Icander, i likhet med Karlsson på taket en lagom rund man i sina bästa år som snabbt gick hem hos kunderna.

Monica vid sin sida

Två år senare fick han Monica vid sin sida eftersom reklammakare redan i ett gryende 1970-tal insåg att den tid då det räckte med en man som pekade med hela handen var förbi.
Förankringen i folkdjupet startade redan under Icanders debutår 1971 då Icanderparaden rullade över Sverige i ett samarbete mellan Ica, Saab och Trafiksäkerhetsverket där syftet var att roa, underhålla, ge konsumentinfo och spela lite bingo där behållningen gick till de lokala skolpoliserna där man nu råkade vara.
Det blev succé.
I 76 svenska städer kom sammanlagt 343 000 personer för att se inte bara Icander utan även artister som Lasse Lönndahl och Towa Carson.

Miljonsuccé i papp

Ett annat mått på Icanders framgång är att Icas reklamavdelning redan första året, 1971, distribuerade 928 000 Icandrar i papp till landets butiker.
Mönstret med Icanderparaden upprepades de närmaste åren och att Icander fick en milt leende Monica vid sin sida 1973 var i de svenska Ica-kundernas ögon näst intill en försmak av ett prinsbröllop.
Nästan.
Fram till 1990 – en evighet i reklamsammanhang – var Icander en officiell del av Icas marknadsföring och ska vi nu överföra Icander och Monica till vår tids genusdebatt och krav på varannan damernas kan vi, ganska snabbt, konstatera att Icander klarat sig betydligt bättre än Monica.
Icander kan, enkelt uttryckt, skratta hela vägen till banken.
Monica får fortsätta läsa veckobladen och leta extrapriser.
Kvinnor handlar varorna, lagar maten och använder det mesta från nonfood-avdelningarna.
Men det är inte direkt de som styr Ica – eller tjänar de stora pengarna.
Under 2006-2015 delade, för att ta ett exempel 14 butiker i Sverige ut mer än 100 miljoner kr i utdelning till sina ägare.
Sina manliga ägare, alltså.

En kvinna bland männen

En av de 14 butikerna – Ica Maxi Torslanda – kunde ståta med en kvinnlig ägare. De övriga ägs av män.
Ett annat mått; när Di gjorde en sammanställning i februari 2017 kunde man konstatera att 19 Ica-butiker omsatt mer än 500 miljoner kr, en halv miljard, det senaste räkenskapsåret.
Ägarbild bland de 19: 33 män – 6 kvinnor – och då ser ändå könsfördelningen bättre ut än den i verkligheten är.
Tio av butikerna ägdes av en ensam man.
Ingen av butikerna ägdes av en ensam kvinna.
3 kvinnor hade en ägarandel i en butik på 5-10 procent. 2 kvinnor en andel på 25 procent. 1 kvinna en ägarandel på 50 procent.
Icahandlarna och Icagruppen har byggt upp en verksamhet baserad på landets 1 287 Ica-butiker där man har en rörelsemarginal, omsättning och marknadsandel som imponerar inte bara med svenska mått mätt utan även i en internationell jämförelse.
Det märks, inte minst när det gäller de butiker som delar ut allra mest till sina ägare (se separat lista).
De 14 butiker som under den uppmätta tioårsperioden delat ut mest delade 2006 tillsammans ut 98 miljoner kr till sina ägare.
2015 var motsvarande siffra 303 miljoner kr, enligt Di.
Och endast en av dessa 14  högutdelade Ica-enheter var alltså helägt av en kvinna.

33-6 i den matchen

Och de 19 Ica-butiker som omsätter mer än en halv miljard i Dis sammanställning har tillsammans 39 ägare – 33 män och 6 kvinnor där 3 av kvinnorna äger en liten andel, 5-10 procent, och endast en är hälftenägare.
Ica har en lite invecklad ägarstruktur centralt där börsnoterade Ica-gruppen till 51 procent ägs av Ica-handlarnas förbund med Industrivärden som näst största ägare och därutöver mindre minoritetsägare.
Det innebär alltså att Ica-handlarna både äger Ica-gruppen och är kund hos den via sina butiker, en bolagsstruktur som funnits sedan 2013.
Så här långt har strukturen fungerat för Ica-handlarna som under 2016 gemensamt kunde ta hem hälften av de 2,1 miljarder kr som Icagruppen då delade ut till sina ägare. Samtidigt delade de lokala Ica-butikerna, totalt alltså strax under 1300, ut två miljarder till sina butiksägare.
Att man väljer att ta ut höga utdelningar ur sina bolag som Ica-handlare och parallellt redovisar relativt sätt lägre inkomster har ett naturligt samband med att man hellre betalar 30 procent i skatt på sin utdelning än 50 procent i marginalskatt på sin inkomst. Typ.
Tillsammans var vinsten i Sverige 35 mest lönsamma Ica-butiker strax under 690 miljoner kr under 2016 – mätt som resultat efter avskrivningar.

35 bolag – 35 män

På marknaden har Ica ganska exakt 50 procent av Sveriges dagligvaruhandel med Coop – cirka 19 procent – som tvåa.
Men de 35 mest lönsamma butikerna har alltså även det gemensamma att de har en man som vd och ägare – även om sju av dem även har en kvinnlig handlare.
Den andelen – ungefär 20 procent – är också vad Ica snittar på över hela butiksbeståndet på strax under 1300 butiker i Sverige.
19 procent – var femte – Ica-butik har en kvinnlig handlare men den andelen är inte heller Ica nöjd med. Vd Anders Svensson har, bland annat i Aftonbladet, förklarat att man har ambitionen att på sikt öka andelen kvinnliga handlare genom att varannan ny handlare som tillsätts år 2020 och framåt ska vara en kvinna.
Ica-gruppen arbetar även på andra sätt med att förändra könsstrukturen. Per Strömberg konstaterade i samband med att Ruter Dam, som arbetar för fler kvinnliga ledare, firade 30 år under 2017 att sedan han tillträdde som vd för drygt fem år sedan så har en majoritet av hans rekryteringar till koncernledningen varit kvinnor – men att rekryteringen inte varit baserad på annat än kompetens.
– De kvinnor vi har rekryterat har varit de bästa kandidaterna. Det handlar alltid om att hitta den som är bäst lämpad för jobbet, sade Per Strömberg då.
I samband kvinnodagen 2017 lanserade också Ica sitt nya kvinnliga nätverk 50/50 som ett ytterligare verktyg för att utveckla framtida ledare.

Ica-butikerna som delar ut mest till sina (manliga) ägare

Här är de 14 butiker som delat ut mest till sina ägare under perioden 2006-2015. 13 av dem ägs av män. En av en kvinna. Här är listan och ägarna:
Ica Maxi Jönköping/Karl Ehn – 327 miljoner kr i utdelning
Ica Maxi Göteborg/Christopher Plate* – 261 miljoner kr
Ica Maxi Kungälv/Roger Hilmersson* – 217 miljoner kr
Ica Kvantum Kungens kurva/Carl-Johan Ståhle* – 200 miljoner kr
Ica Maxi Haninge/Mikael Gadd* – 144 miljoner kr
Ica Kvantum Nacka/Jan-Olof Johansson* – 138 miljoner kr
Ica Maxi Halmstad/Tommy Fransson – 125 miljoner kr
Ica Maxi Västerås/Lennart Holmgren* – 123 miljoner kr
Ica Kvantum Täby/Bo Paulsson* – 121 miljoner kr
Ica Maxi Uddevalla/Magnus Reutermo* – 117 miljoner kr
Ica Maxi Torslanda/Karin Lundström – 113 miljoner kr
Ica Maxi Västra Frölunda/Martin Ekgrund* – 105 miljoner kr
Ica Kvantum Linköping/Torbjörn Flack* – 102 miljoner kr
Ica Kvantum Göteborg/Per Collins – 101 miljoner kr

Sveriges 35 mest lönsamma Ica-butiker – bara män som vd

I december 2017 en lista över Sveriges 35 mest lönsamma Ica-butiker, baserat på vinstmåttet rörelseresultatet efter avskrivningar 2016.
35 lokala dagligvaruföretag med lika många män som vd och ägare. Men för att balansera bilden bör påpekas att i sju av de 35 företagen på listan finns även en kvinnlig handlare men det är mannen som besätter vd-posten.

1. Ica Maxi Herkulesvägen, Jönköping – vd Karl Martin Daniel Ehn
Vinst: 51 998 000 kr
2. Ica Maxi Grafiska vägen, Göteborg – vd Christopher Tobias Plate
Vinst: 45 608 000 kr
3. Ica Maxi Storhedsvägen, Luleå – vd Nils Andreas Spinnell
Vinst: 38 379 000 kr
4. Ica Maxi Hälla Stockholmsvägen, Västerås – vd Lennart Holmgren
Vinst: 37 944 000 kr
5. Tangentvägen, Kungens kurva, Huddinge – vd Carl-Johan Ståhle
Vinst: 37 032 000 kr
6. Ica Maxi Mjälgavägen, Borlänge – vd Thomas Melker Ekenhammar
Vinst: 32 708 000 kr
7. Ica Maxi Per Hallströms väg, Nacka – vd Mats Olof Nilsson
Vinst: 30 152 000 kr
8. Ica Maxi Lona Knapes gata, Västra Frölunda – vd Ernst Martin Ekgrund
Vinst: 30 120 000 kr
9. Ica Maxi Tandögatan, Borås – vd Jan Thomas Bengtsson
Vinst: 27 631 000 kr
10. Ica Maxi Flygstaden, Halmstad – vd Ingvar Tommy Fransson
Vinst: 27 566 000 kr
11. Ica Maxi Österport, Haninge – vd Ulf Mikael Gadd
Vinst: 27 325 000 kr
12. Ica Maxi Gymnasiegatan, Kungälv – vd Stig Roger Mikael Hilmersson
Vinst: 27 307 000 kr
13. Ica Kvantum Sickla, Nacka – vd Jan-Olof Wilhelm Johansson
Vinst: 26 726 000 kr
14. Ica Maxi Antennvägen, Sundsvall – vd Tomas Emanuelz
Vinst: 26 437 000 kr
15. Ica Maxi Verkstadsgatan, Kalmar – vd Karl Erik Patrick Wiberg
Vinst: 23 998 000 kr
16. Ica Maxi Kumla gårdsväg, Botkyrka – vd Lars Ossian Nilsson
Vinst: 22 931 000 kr
17. Ica Maxi Eurostop, Örebro – vd Martin Matteusson
Vinst: 20 749 000 kr
18. Ica Maxi Regementsvägen, Helsingborg – vd Per Magnus Karlsson
Vinst: 19 542 000 kr
19. Ica Kvantum Arninge, Täby – vd Bo Andreas Paulsson
Vinst: 18 903 000 kr
20. Ica Maxi Hemvägen, Alingsås – vd Ulf Lennart Melin
Vinst: 18 413 000 kr
21. Ica Maxi Strömpilsplatsen, Umeå – vd Bo Göran David Lindgren
Vinst: 18 389 000 kr
22. Ica Maxi Partillevägen, Partille – vd Thomas Georg Strindeborn
Vinst: 18 009 000 kr
23. Ica Kvantum Delfingatan, Luleå – vd Per Johan Daniel Andersson
Vinst: 17 734 000 kr
24. Ica Maxi Sjöcronas gata, Kristianstad – vd Jan Fredrik Rosengren
Vinst: 16 607 000 kr
25. Ica Maxi Genetaleden, Södertälje – vd Jonas Patrik Berg
Vinst: 15 381 000 kr
26. Ica Kvantum Hajen, Varberg – vd Lars Erik Magnus Andersson
Vinst: 15 272 000 kr
27. Ica Maxi Häggvik, Sollentuna – vd Sven Rickard Johansson
Vinst: 15 246 000 kr
28. Ica Kvantum Sköldvägen, Sollentuna – vd Jan Anders Lindahl
Vinst: 15 166 000 kr
29. Ica Maxi Majorsvägen, Järfälla – vd Bernt Roland Welander
Vinst: 13 132 000 kr
30. Ica Maxi Ringvägen, Köping – vd Stig Peter Joakim Danielsson
Vinst: 12 858 000 kr
31. Ica Kvantum Marknadsgatan, Uppsala – vd Rolf Gunnar Carlson
Vinst: 11 432 000 kr
32. Ica Maxi Erikslund, Västerås – vd Thorbjörn Henry Kvist
Vinst: 11 315 000 kr
33. Ica Maxi och Grand Samarkand, Växjö – vd Jan Håkan Seiborg
Vinst: 10 523 000 kr
34. Ica Kvantum Flygfyren, Norrtälje – vd Dan Magnus Aronsson
Vinst: 9 791 000 kr
35. Ica Kronhallen och Ica Maxi, Karlskoga – vd Mikael Norling
Vinst: 9 143 000 kr

 

Dela denna nyhet

Dela på linkedin
LinkedIn
Dela på facebook
Facebook
Dela på twitter
Twitter
Dela på email
E-post

Annons

Anmäl dig till vårt omåttligt populära nyhetsbrev.

NYHETER VARJE VARDAG?

Vi behandlar självklart era uppgifter enligt GDPR. Genom att bli prenumerant accepterar du vår personuppgiftspolicy. Läs mer här. Du kan avsluta prenumerationen när du vill.

Ny matfestival får premiär i oktober

Ny matfestival får premiär i oktober

En ny matfestival för ”medveten gastronomi” ska samla Nordens stjärnkockar och genomföra sin första upplaga i oktober i år i Stockholm.

08 – 121 514 56

info@butikstrender.se

Trend Publishing Scandinavia AB

Ansvarig utgivare: Dunia Jamil

Dela oss på

Dela på facebook
Facebook
Dela på linkedin
LinkedIn
Dela på email
E-Post

Ursäkta att det går långsamt...

VI VÄXER

och arbetar ständigt med att göra er upplevelse bättre och snabbare.