Mer framtidstro hos butikerna

Ökad framtidstro hos butiker och handlare.
Minskad sådan hos e-handlarna.
Fortfarande tror dock e-handlarna mer på framtiden än kollegerna i den fysiska handeln.

Framtidstron bland handlarna i de fysiska butikerna ökar i september.
Då är det lite mer deppigt hos e-handlarna även om de fortfarande tror mer på framtiden än vad deras kolleger i de fysiska butikerna gör.
Att optimismen hos e-handlarna viker just nu handlar om en minskad tro på lönsamheten och antalet anställda, enligt Svensk handel.
I Svensk handels handelsbarometer stiger framtidsindikatorn för butik med 1,5 enheter i september och landar på 96,7 i den skala där 100 är det neutrala utgångläget.
Handlarna tror mer på den framtida lönsamheten även om den ökningen sker från låga nivåer.
Lite oväntat är det möjligt att det är företagen inom sällanköpshandeln som nu hissar framtidsförväntningarna mest. Även förväntningarna för detaljhandeln i stort ökar något i denna upplaga av handelsbarometern.
”Tuff sommar”
– Efter en sommar som varit tuff för många butiker kan handlarna se fram emot en starkare försäljningsperiod som kulminerar i den så viktiga julhandeln, tror Svensk handels chefsekonom Johan Davidson. Johan Davidson
– I den stenhårda internationella konkurrens som råder vore en stark höstförsäljning välbehövlig för många butiker, menar han.
Hos näthandlarna har den tidigare starka optimismen slaknat något även om deras förväntningar på framtiden fortfarande är klart högre än de fysiska butikernas.

Backar 2,5
Men framtidsindikatorn för e-handeln sjunker med 2,5 enheter denna månad och stannar då på 105,8.
Försäljningen kommer visserligen att öka, det tror man i lika hög grad fortfarande, men tror på lönsamheten minskar och man tror att antalet anställda kommer att bli lägre.
– Tillväxten i handeln sker främst på nätet, vilket gör att framtidstron är högre bland e-handlarna, sammanfattar Johan Davidson.
– Samtidigt som möjligheterna på nätet är enorma gör den hårda konkurrensen att prispressen är hård. Att få till en lönsam e-handel är en utmaning för många handlare,

Högre men lägre än 2017
Framtidsindikatorn för butikerna ökade med 1,5 enheter i september till index 96,7.
Detta innebär att framtidsindikatorn i september ligger 5,1 enheter under indikatorvärdet motsvarande månad 2017.

Rear view of young woman with shopping cart at supermarket
Minus i tron på e-handeln
Framtidsindikatorn för e-handeln minskade med -2,5 enheter i september till index 105,8.
Minskningen berodde framförallt på minskade förväntningar om antalet anställda.
Hedaline. Ökade mest under månaden

Dagligvaruhandel
Framtidsförväntningarna i dagligvaruhandeln ökade under månaden. Index ökade med 1,1 enheter till 98,4.

Sällanköpsvaruhandel
Framtidsförväntningarna i sällanköpsvaruhandeln ökade i september. Index ökade med 1,9 enheter till 95 under månaden.

E-handel
I e-handeln minskade framtidsförväntningarna i september. Index minskade med -2,5 enheter till 105,8 under månaden

Tror på sig och branschen

Butikshandel: förväntningar för egen butik
Förväntningarna för den egna butiken ökade med 1,6 enheter till 104 i september. Ökningen berodde framförallt på ökade försäljningsförväntningar.

Butikshandel: förväntningar för handeln i stort
Förväntningarna för detaljhandeln i stort ökade med 1,5 enheter till 96,7 i september. För detaljhandeln i stort var det lönsamhetsförväntningarna som ökade mest.